BETONGSTATIONS BANA

Öppettider för den allmänna träningen framgår på Facebook Tibro MK Enduro.

  

Öppettider för förare med licens för Tibro MK: 

Måndag-Torsdag: kl0900-2000

OBS! Uthyrning kan förekomma till Olinsgymnasiet tis-, ons-, torsdag 0800-1030 samt torsdag 1530-1700.

Fredag: kl0900-1600

Lördag: kl1000-1400

TVÅ DAGAR FÖRE KÖRNING SKALL MAIL SKICKAS TILL enduro@tibromk.se FÖR ATT FÅ REDA PÅ OM DET ÄR TILLÅTET ATT KÖRA BEROENDE PÅ UTHYRNING ELLER BANARBETE.


Regler:

1. Vid körning måste man vara minst två personer på plats, varav en skall vara träningsansvarig och vara licensierad förare för TMK. 

2. Före träningen startar skall "Anmälan träning medlemmar alt icke medlemmar" på hemsidan fyllas i.

3. Det sitter avspärrningar längs med banan som skall flyttas så att det vid körning istället spärrar av de vägar som passeras. Efter körning skall de åter sättas över spåret.

4. Miljömatta skall alltid användas i depå.

5. Absolut ingen körning på parkeringen.

6. Kör i markerad (pil) körriktning.

7. Kör endast i träningsspåret.