MEDLEMSANSÖKAN

Medlemsskapet är viktigt för bl.a. försäkringar och nödvändigt för att få ut sin licens.

OBS! Alla barn o ungdomar som ej fyllt 18 år skall ha en vårdnadshavare som också är medlem i klubben.

För att ansöka om medlemskap i Tibro MK, läs och följ anvisningarna nedan.


För att bli medlem i klubben så mailar du dina uppgifter till medlemsansokan@tibromk.se

I mailet skall namn, personnummer (12 siffror), adress, mobilnummer, mailadress samt vilken gren du/ni önskar utöva i huvudsak finnas med.


När du skickat in mailet så betalar du in korrekt avgift enligt nedanstående priser till plusgiro 173364-1 alternativt till swishnr 1232885358


Vid betalning skall födelsedatum (6 siffror), för och efternamn samt adress anges på alla de som betalningen gäller för som meddelande för att betalningen skall vara giltig.


Om all info inte får plats skall mail skickas till medlemsansokan@tibromk.se där det framgår vilka betalningen gäller för.


Efter godkänt medlemskap, kommer Du erhålla ett användarkonto på IdrottOnline där Tibro MK har sitt medlemsregister.


Priser för medlemskap:

Ungdom (tom 16 år): 150kr/år

Vuxen: 200kr/år

Familj: 500kr/år