LAGGARTOMTENS BANA

Öppettider för den allmänna träningen framgår på Facebook Tibro MK Enduro.


Öppettider för förare med licens för Tibro MK:

Tisdagar 09:00-12:00 samt 16:00-20:00

Torsdagar 09:00-12:00

Lördagar 10:00-14:00


Regler:

1. Transport till banan endast med lastad mc.

2. Vid körning måste man vara minst två personer på plats, varav en skall vara träningsansvarig och vara licensierad förare för TMK. Före körning skall den träningsansvarige skicka ett mail till enduro@tibromk.se två dagar före träning.

3. Före träningen startar skall "Anmälan träning medlemmar alt icke medlemmar" på hemsidan fyllas i.

4. Miljömatta skall alltid användas i depå.

5. Ljuddämpare enligt Enduroreglementet.

6. Absolut ingen körning på parkeringen.

7. Kör i markerad (pil) körriktning.

7. Kör endast i träningsspåret.

OBS! Endast MC lastad på buss eller kärra, ingen mc körning till banan