TRÄNINGS- & ELAVGIFTER

Tränings- och EL-avgifter


MX-sektionens plusgiro 680330-8

Swishnr: 1232885358

 

ELAVGIFT PER DYGN ÄR 150kr

Elavgiften swishas före inkoppling till ovanstående nummer.

  

Endagsavgift Stora banan

125cc-450cc 200kr       

65cc-85cc, 150cc 4T 100kr  


Endagsavgift Lilla Banan

50cc-85cc, 150cc 4T 50kr    

       

Säsongskort 

För att få köpa säsongskort så är kravet att man är träningsansvarig två tillfällen per år samt ställer upp som funktionär vid arrangemang två tillfällen per år.

TMK medlemmar med klubblicens 500 kr       

Ej TMK medlemmar 1000 kr

 

Undantag för ovanstående regler: 

1. TMK medlemmar som är med på den "ORGANISERADE TRÄNINGEN" så ingår träningsavgiften i priset för den, dock skall denne medlem vara träningsansvarig två tillfällen per år samt ställa upp som funktionär vid arrangemang två tillfällen per år. 

2. TMK medlemmar med "TÄVLINGSLICENS" för TMK så behövs ingen träningsavgift erläggas, dock skall denne medlem vara träningsansvarig två tillfällen per år samt ställa upp som funktionär vid arrangemang två tillfällen per år.